Ingående branscher och företag kan skilja sig åt mellan undersökningsomgångarna liksom hur statistiken redovisas. Det försvårar jämförelser över tid.

Vägregion; Trafikverkets regionindelning är följande:

Region Nord: Norrbottens och Västerbottens län, 

Region Mitt: Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län, 

Region Stockholm: Stockholms och Gotlands län,

Region Väst: Västra Götalands, Hallands och Värmlands län, 

Region Öst: Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Östergötlands län,

Region Syd: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län 

 

 

Regioner/Regions (NUTS2), län

SE11 Stockholm: Stockholms

SE12 Östra Mellansverige: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands

SE21 Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands

SE22 Sydsverige: Blekinge, Skåne

SE23 Västsverige: Hallands, Västra Götalands

SE31 Norra Mellansverige: Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs

SE32 Mellersta Norrland: Västernorrlands, Jämtlands

SE33 Övre Norrland: Västerbottens, Norrbottens

 

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

Gör ditt eget statistikurval