Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Metodrapport RVU Sverige 2011

Barn paddlar kanont

Kunskap om svenskarnas res- och kommunikationsmönster är något som intresserar många. Det är också viktig bakgrundsinformation för utformning av den nationella och regionala transportpolitiken, bland annat vid planeringen av infrastruktur och trafikutbud, trafiksäkerhetsarbete och för forskning.

För att tillgodose behovet av statistik om resmönster startade Trafikanalys en nationell resvaneundersökning, RVU Sverige, år 2011. RVU Sverige är den första nationella resvaneundersökningen som Trafikanalys ansvarar för. Undersökningen bygger till stora delar på RES0506, som var en nationell resvaneundersökning genomförd av Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, under perioden oktober 2005 till och med september 2006.

Denna rapport beskriver hur RVU Sverige är upplagd och genomförandet av undersökningen. Däremot innehåller den inga resultat. En första resultatrapport gavs ut i juni 2012.


Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar


Regeringen presenterade den 1 juni 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program, Nästa generations resor och...

Nya tjänster för delad mobilitet


De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster...

Fler ska cykla säkert


En svensk cykelstrategi, som ska öka cyklandet utan att äventyra säkerheten, planeras vara färdig innan sommaren 2016.