Statistik om punktlighet i persontrafiken på järnväg i Sverige. 


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

I statistiken finns uppgifter om persontåg, såväl antal planerade, anordnade som inställda tåg, men även hur många som kom fram i tid respektive blev försenade. Statistiken visar på förhållandet vid tågens slutstationer.

Den centrala variabeln i statistikens innehåll är det sammanvägda tillförlitlighetsmåttet (STM). STM motsvarar andelen av de planerade tågen som har ankommit slutstation i tid. Därmed sammanvägs tågens punktlighet med andelen tåg som framförts (regularitet) till ett tillförlitlighetsmått. Statistikens användare ges viss möjlighet att själva avgöra när ett tåg ska anses vara i tid genom att flera olika tidspåslag presenteras.

Vår förhoppning är att statistiken ska vara ett användbart underlag för alla som är intresserade av att följa utvecklingen av tågens tillförlitlighet. Eftersom åsikter från statistikens användare är viktig för Trafikanalys, välkomnar vi synpunkter på statistikens innehåll och omfattning.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Punktlighet på järnväg 2023 kvartal 2
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2023 kvartal 2, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2023 kvartal 2, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2023 kvartal 2, PDF
Punktlighet på järnväg 2023 kvartal 1
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2023 kvartal 1, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2023 kvartal 1, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg kvartal 1 2023, PDF
Punktlighet på järnväg 2022
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2022, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2022, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2022, PDF
Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 4
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 4, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 4, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 4, PDF
Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 3
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 3, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 3, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 3, PDF
Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 2
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 2, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 2, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 2, PDF
Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 1
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 1, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 1, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 1, PDF
Punktlighet på järnväg 2021
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2021, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2021, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2021, PDF
Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 4
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 4, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 4, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 4, PDF
Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 3
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 3, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 3, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 3 , PDF
Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 2
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 2, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 2, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 2, PDF
Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 1
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 1, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 1, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 1, PDF
Punktlighet på järnväg 2020
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2020, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2020, PDF
Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 4
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 4, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 4, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 4, PDF
Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 3
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 3, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 3, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 3, PDF
Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 2
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 2, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 2, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 2, PDF
Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 1
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 1, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 1, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 1, PDF
Punktlighet på järnväg 2019
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2019, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2019, PDF
Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 4
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 4, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 4, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 4, PDF
Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 3
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 3, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 3, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 3, PDF
Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 2
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 2, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 2, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 2, PDF
Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 1
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 1, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 1, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 1, PDF
Punktlighet på järnväg 2018
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2018, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2018, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2018, PDF
Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 4
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 4, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 4, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg kvartal 4 2018, PDF
Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 3
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 3, PDF
Ladda ner Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 3, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 3, PDF

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar persontåg på svenska järnvägsanläggningar, utom tåg på Saltsjöbanan och Roslagsbanan.

Av sekretesskäl redovisas inga uppgifter per operatör eller tågstation. De flesta uppgifter summeras för hela landet eller på olika kategorier av tåg.

Publicering

Statistiken publiceras fem gånger per år. Preliminär statistik publiceras varje kvartal och framställningstiden är cirka en månad. Årsstatistiken innehåller mer detaljerad statistik och publiceras cirka två månader efter årets slut.

Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (pdf- och Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. I tabellverken (Excelformat) finns även längre historik än vad som först är synlig, som längst från och med 2013. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.