Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Polisen rapporterar i sitt dagliga arbete från olycksplatser i vägtrafiken. De rapporterar om omständigheter kring olycksplatsen samt vilka fordon och personer som var inblandade. Den officiella statistiken grundas på polisen uppgifter. Transportstyrelsen samlar in olycksuppgifter från polisen och Trafikanalys producerar statistiken. I den officiella statistiken publiceras antal skadade och omkomna personer per åldersgrupp, kön och trafikantgrupp. Dessutom beskriver statistiken omständigheter för olyckorna, som län där olyckorna skedde, månad, veckodag och tid på dygnet då olyckorna skedde, samt vägtyp, väglag och andra omständigheter.

Som ett jämförelsematerial till den officiella statistiken publicerar Trafikanalys också statistik om trafikskadade baserad på Socialstyrelsens patientregister (PAR). Denna statistik ingår inte i Sveriges officiella statistik (SOS) men har andra förutsättningar att fånga framför allt de oskyddade trafikanternas skador och kan hämtas här: Vägtrafikskadade i sjukvården


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Vägtrafikskador 2022
Ladda ner Vägtrafikskador 2022, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2022, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Vägtrafikskador 2022, PDF
Vägtrafikskador 2021
Ladda ner Vägtrafikskador 2021, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2021, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Vägtrafikskador 2021, PDF
Vägtrafikskador 2020
Ladda ner Vägtrafikskador 2020, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2020, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Vägtrafikskador 2020, PDF
Vägtrafikskador 2019
Ladda ner Vägtrafikskador 2019, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Vägtrafikskador 2019, PDF
Vägtrafikskador 2018
Ladda ner Vägtrafikskador 2018, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2018, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Vägtrafikskador 2018, PDF
Vägtrafikskador 2017
Ladda ner Vägtrafikskador 2017, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2017, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Vägtrafikskador 2017, PDF
Vägtrafikskador 2016
Ladda ner Vägtrafikskador 2016, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2016, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Vägtrafikskador 2016, PDF
Vägtrafikskador 2015
Ladda ner Vägtrafikskador 2015, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2015, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Vägtrafikskador 2015, PDF
Vägtrafikskador 2014
Ladda ner Vägtrafikskador 2014, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2014, XLSX
Vägtrafikskador 2013
Ladda ner Vägtrafikskador 2013, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2013, XLSX
Vägtrafikskador 2012
Ladda ner Vägtrafikskador 2012, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2012, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Vägtrafikskador 2012, PDF
Vägtrafikskador 2011
Ladda ner Vägtrafikskador 2011, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2011, XLSX
Ladda ner Beskrivning av statistiken Vägtrafikskador 2011, PDF
Vägtrafikskador 2010
Ladda ner Vägtrafikskador 2010, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2010 , XLSX
Vägtrafikskador 2009
Ladda ner Vägtrafikskador 2009, PDF
Ladda ner Vägtrafikskador 2009, XLS