Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linjeFör mer information se kvalitetsdeklarationen: https://www.trafa.se/globalassets/statistik/televerksamhet/2017/kvalitetsdeklaration-televerksamhet-2017.pdf

Gör ditt eget statistikurval

Televerksamhet

Här kan du göra ett eget urval ur statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Undersökningen om televerksamhet bedrivs i samarbete mellan Trafikanalys, SCB och PTS. Den syftar till att redogöra för den svenska telemarknadens tillstånd.