Teckenförklaring
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges
– noll z 0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
k korrigerad uppgift
r reviderad uppgift

För mer information se kvalitetsdeklarationen: https://www.trafa.se/globalassets/statistik/televerksamhet/2017/kvalitetsdeklaration-televerksamhet-2017.pdf

Gör ditt eget statistikurval

Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Undersökningen om televerksamhet bedrivs i samarbete mellan Trafikanalys, SCB och PTS. Den syftar till att redogöra för den svenska telemarknadens tillstånd.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Observera att alla uppgifter, som finns publicerade på Trafikanalys webbplats, kanske ännu inte är tillgängliga i den här urvalsfunktionen. Det fullständiga underlaget är fortfarande tillgängligt via filerna på sidan för Televerksamhet.

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: