""

I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska, enligt kommissionen, öka insynen i prissättningen och tillsynen över gränsöverskridande paketleveranser så att konsumenter och detaljhandlare kan dra nytta av billiga leveranser och praktiska returmöjligheter även till och från avlägsna regioner.

Förslaget antogs av parlamentet i mars 2018, och nu har även rådet gett sitt godkännande. Enligt rådet kommer de nya reglerna bl.a. att göra det lättare att hitta information om olika alternativ för paketleveranser, inklusive spårning, vilket är viktigt för e-handeln.

Läs mer här.

Information om förslaget från kommissionen. 

Pressmeddelande från parlamentet 13 mars 2018. 


Yttrande över PTS förslag om paketleveranstjänster

Trafikanalys har fått tillfälle att yttra sig över PTS konsekvensutredning om anmälan och lämnande av information rörande...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser

År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....

Översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle

Yttrande över betänkandet Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle(SOU 2016:54) översy...