Översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle

Kvinna vid dator och telefon i handen

Yttrande över betänkandet Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle(SOU 2016:54) översyn av postlagstiftningen

Trafikanalys har inte anmodats att yttra sig över rubricerad remiss, men berörs i hög grad av innehållet och vill därför lämna följande yttrande.

Trafikanalys avgränsar yttrandet till frågor som berör statistikinsamlingen, det vill säga främst kap. 7 och 11.


Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet


I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska,...

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....