Kvinna vid dator och telefon i handen

Yttrande över betänkandet Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle(SOU 2016:54) översyn av postlagstiftningen

Trafikanalys har inte anmodats att yttra sig över rubricerad remiss, men berörs i hög grad av innehållet och vill därför lämna följande yttrande.

Trafikanalys avgränsar yttrandet till frågor som berör statistikinsamlingen, det vill säga främst kap. 7 och 11.