""

I november 2017 nådde förhandlare från rådet respektive parlamentet en preliminär överenskommelse om ett lagförslag från kommissionen, som dels syftar till att säkerställa en säkrare användning av drönare i EU, dels uppdaterar EU:s säkerhetsbestämmelser för luftfartssektorn. Nu har både parlamentet och rådet godkänt överenskommelsen, vilket innebär att de nya reglerna kan träda i kraft.

När det gäller drönare fastslås EU-omfattande principer som ska garantera en gemensam säkerhetsnivå för drönare, och ge operatörer och tillverkare bättre möjligheter att utveckla produkter och tjänster. Användningen av de flesta drönare i EU är för tillfället reglerat på nationell nivå, vilket kan hämma utvecklingen på marknaden. De nya reglerna klargör att drönare måste konstrueras för att kunna användas utan eventuella risker för människor. Beroende på en drönares vikt eller vilket område den är tänkt att flyga i kan den också komma att behöva utrustas med ytterligare egenskaper, till exempel system för automatisk landning eller antikollision. Förordningen kräver också att drönaroperatörer är medvetna om alla regler och flyger på ett säkert avstånd från människor och andra ” luftrumsanvändare”. Det innebär att vissa drönaroperatörer kommer att behöva genomgå en utbildning innan de kan beviljas flygtillstånd. Reglerna framhåller vidare att operatörer av drönare som skulle kunna orsaka personskador i samband med kollisioner måste registreras nationellt. Dessa drönare ska dessutom märkas i identifieringssyfte. Detta krav gäller dock inte för operatörer av de minsta drönarna.

När det gäller uppdateringen av säkerhetsbestämmelser för luftfartssektorn så är syftet att upprätthålla EU:s höga nivå på luftfartssäkerhet, samtidigt som man garanterar att reglerna fortfarande är ändamålsenliga, mer proportionerliga och riskbaserade för att kunna hantera den ökning av flygtrafiken som väntas under de kommande årtiondena. Ytterligare ändringar är tänkta att främja samarbetet mellan Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) och de nationella myndigheterna, särskilt när det gäller arbetet med riskbedömningar i samband med flygningar över konfliktzoner. Reglerna ger också EU-kommissionen ett mandat att utveckla standarder för nedladdning av data från flygfärdskrivare i realtid när ett flygplan befinner sig i nöd. Tanken är att detta i framtiden skulle kunna snabba på EU-ländernas hjälpinsatskapacitet.

Mer information från rådet om de nya drönarreglerna.