Fler röster höjs inom EU för ökad beskattning av luftfarten

Flygplansvinge

Tanken om att öka beskattningen av luftfarten, av klimatskäl, vinner allt mer gehör bland EU:s medlemsstater. I juni anordnade Nederländerna en konferens på detta tema, och där sa ministrar från flera länder att flyget måste börja betala för sina utsläpp och att EU behöver ta problemet på allvar.

EU:s ekonomi- och skattekommissionär Pierre Moscovici sa att kommissionen kommer att föreslå åtgärder för att minska utsläppen från flyget om medlemsländerna kan visa att den politiska viljan finns för att göra det.

Sveriges finansminister, Magdalena Andersson, var tydlig med att Sverige vill se en europeisk skatt på flygbränsle, och även Nederländernas finansminister Menno Snel sa att hans regering har en europeisk flygskatt som mål. Frankrikes miljöminister menade att alla relevanta styrmedelsalternativ bör övervägas, inklusive en skatt på flygbränsle, att stärka ETS-systemet genom att minska den fria tilldelningen av utsläppsrätter till flyget, skatt på flygbiljetter eller på flygplan. Karima Delli, ordförande i EU-parlamentets transportutskott, uppmanade kommissionen att presentera ett förslag till luftfartspaket som inkluderar sociala frågor och miljöfrågor, och föra in paketet i sitt arbetsprogram.

Menno Snel argumenterade också för att Chicagokonvention (den internationella konvention som anses förbjuda beskattning av bränsle till internationell luftfart) bara gäller oanvänt flygbränsle ombord på ett plan när planet väl har landat, vilket skapar en öppning för en europeisk flygbränsleskatt. Det återstår dock att se om fler länder gör en sådan tolkning, och hur många av EU:s medlemsstater som kan tänka sig att verka för en flygskatt på EU-nivå.

Läs mer om konferensen här.

Dokumentation från konferensen finns här och en webbsändning här.


Nio medlemsstater efterlyser europeiska initiativ på flygskatteområdet


Finansministrarna från nio medlemsstater önskar att den tillträdande Kommissionen ska ta lägga fram ett förslag till EU-initiat...

Omröstning i ICAO äventyrar flygets deltagande i EU:s utsläppshandel


ICAO har beslutat att gå vidare med sina planer att göra sitt eget globala klimatstyrmedel CORSIA till det enda tillåtna...

Flygplatser i fokus - om regionala flygplatsers betydelse


Den här rapporten är ett underlag, med fokus på de regionala flygplatserna och trafik på dessa, som kan vara till nytta för...