Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar

Buss framför centralstation

Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna och utveckla nya lösningar för resvaneundersökningar. Trafikanalys har inom ramen för detta lett ett arbete där flera pilotstudier har genomförts för att hitta nya lösningar för framtida resvaneundersökningar. Nu finns också projektets slutrapport tillgänglig.

Uppgifter om resvanor är ett viktigt kunskapsunderlag för utformningen av den nationella och regionala trafikpolitiken. Samtidigt är finns en utmaning i form av sjunkande svarsfrekvenser i urvalsundersökningar, så även undersökningar om resvanor. 

Hösten 2016 lanserade regeringen fem samverkansprogram. Ett av samverkansprogrammen var Nästa generations resor och transporter. Genom samverkansprogrammet initierades att antal projekt, bland annat Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar. 

Det övergripande syfte med projektet var att undersöka och testa nya tekniska lösningar för datainsamling, samt att undersöka hur olika datainsamlingsmetoder skulle kunna användas, enskilt eller i kombination, i framtida resvaneundersökningar, som underlag för offentlig statistik, samtidigt som den personliga integriteten skyddas.

Nu är Trafikanalys slutrapport kopplat till Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar klar. Rapporten sammanfattar genomförda pilotstudier med mobilnätsdata och en pilotstudie där mobil-app för loggning av resvanor samt webbenkät användes. I rapporten finns också Trafikanalys slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete.

Trafikanalys vill tacka alla som varit med och bidragit i projektet, särskilt Trafikverket, Eurostat och Vinnova som bidragit finansiellt samt VTI, Trivector, Linköpings universitet, Telia, Telenor, Ericsson och Sweco som medverkat i de olika arbetspaketen.

Nedan hittar du alla rapporter och underlagsrapporter som producerats inom ramen för projektet samt projektets slutrapport - rapport 2018:18.