Statistik om linjelagd kollektivtrafik på väg som bedrivs av kollektivtrafikföretag på helt kommersiella villkor.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

I statistikens innehåll finns uppgifter om utbud och resande i kommersiella kollektivtrafik på väg i Sverige som är tidtabellbunden. Statistiken presenteras i två huvudgrupper: regional respektive interregional trafik.

Statistiken är en fortsättning på statistikserien Långväga buss, och är en anpassning till de nya förutsättningarna som lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) medförde. Uppföljningar av Långväga buss, som gjorts av Trafikanalys sedan 2010 och av SIKA sedan 1999, omfattade all kollektivtrafik på väg som passerade minst en länsgräns.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Kommersiell linjetrafik på väg 2022
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2022, PDF
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2022, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Kommersiell linjetrafik på väg 2022, PDF
Kommersiell linjetrafik på väg 2021
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2021, PDF
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2021, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Kommersiell linjetrafik på väg 2021, PDF
Kommersiell linjetrafik på väg 2020
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2020, PDF
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2020, XLSX
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2020, PDF
Kommersiell linjetrafik på väg 2019
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2019, PDF
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2019, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Kommersiell linjetrafik på väg 2019, PDF
Kommersiell linjetrafik på väg 2018
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2018, PDF
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2018, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Kommersiell linjetrafik på väg 2018, PDF
Kommersiell linjetrafik på väg 2017
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2017, PDF
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2017, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Kommersiell linjetrafik på väg 2017, PDF
Kommersiell linjetrafik på väg 2016
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2016, PDF
Ladda ner Kommersiell linjetrafik på väg 2016, XLSX
Ladda ner Kvalitetsdeklaration Kommersiell linjetrafik på väg 2016, PDF
Långväga buss 2011
Ladda ner Långväga buss 2011, PDF
Långväga Buss 2010
Ladda ner Långväga Buss 2010, PDF
Långväga buss 2009
Ladda ner Långväga buss 2009, PDF

Undersökningens omfattning

Det är all den kommersiella linjelagda kollektivtrafiken på väg i Sverige som undersökningen avser att fånga. Med kommersiell trafik menas trafik som inte regleras genom avtal med det offentliga. Kommersiell trafik bedrivs av ett trafikföretag, eller på uppdrag av ett kommersiellt företag, utifrån rent marknadsmässiga bedömningar och utan det offentligas inblandning.

Beställnings- eller chartertrafik, som inte är linjelagd, omfattas inte av undersökningen.

Publicering

Kommersiell linjetrafik på väg publiceras en gång per år i juni. Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.