Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för utveckling av infrastrukturen

Vägarbete

Trafikanalys har delredovisat regeringsuppdraget att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur för åren 2018-2029.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2018. Delredovisningen hittar du nedan.

Uppdragets delredovisning och slutrapport


Kvalitetsgranskning av förslag till planer för transportsystemet 2018–2029 – slutredovisning


Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag för att kvalitetsgranska förslag till planer om åtgärdsplaneringen för...

Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaner för transportinfrastruktur


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastr...