Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för utveckling av infrastrukturen

Vägarbete

Trafikanalys har delredovisat regeringsuppdraget att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur för åren 2018-2029.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2018. Delredovisningen hittar du nedan.

Uppdragets delredovisning och slutrapport


Kvalitetsgranskning av förslag till planer för transportsystemet 2018–2029 – slutredovisning


Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag för att kvalitetsgranska förslag till planer om åtgärdsplaneringen för...

Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaner för transportinfrastruktur


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastr...