Vägarbete

Trafikanalys har delredovisat regeringsuppdraget att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur för åren 2018-2029.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2018. Delredovisningen hittar du nedan.