Vägarbete

Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag för att kvalitetsgranska förslag till planer om åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur.

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att kvalitetsgranska Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029, och förslagen till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma period.

Uppdraget har slutredovisats den 15 februari 2018.


Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för utveckling av infrastrukturen

Trafikanalys har delredovisat regeringsuppdraget att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för...

Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaner för transportinfrastruktur

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastr...