Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Resvanor

Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter resorna görs, vilka färdsätt används, och vad som är syftet/ärendet för resan.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Den senaste undersökningen pågick dagligen under åren 2011-2016. Undersökningen omfattade Sveriges befolkning i åldern 6–84 år och genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. Förutom en kartläggning av befolkningens förflyttningar ingick också bland annat frågor om tillgång till Internet, distansarbete, arbete under resa samt deltagande i tele- och videokonferenser.

Data om resvanor ger viktig bakgrundsinformation för utformning av den nationella och regionala trafikpolitiken, för utveckling av infrastruktur och trafikutbud, för trafiksäkerhetsarbetet och för forskning och utveckling kring människors resande och kommunikationsmönster.

Trafikanalys har samlat in data i nationella resvaneundersökningar först i SIKA:s regi som Riks-RVU under perioden 1994–1998, sedan i RES 1999-2001 och RES 2005-2006.

För Riks-RVU och RES under perioden 1994-2001 har årliga rapporter publicerats, från och med RES 1999 i elektronisk form. RES 2005-2006 är publicerad både elektroniskt och tryckt. Från RVU Sverige publiceras årligen tabellsamlingar i elektronisk form. Statistik från RVU Sverige kommer också att publiceras i nulägesanalyser som Trafikanalys genomför.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
RVU Sverige 2015-2016 – Den nationella resvaneundersökningen
RVU Sverige 2014-2015 – Den nationella resvaneundersökningen
RVU Sverige 2011-2014 – Den nationella resvaneundersökningen
RVU Sverige 2012-2013 – Den nationella resvaneundersökningen
RVU Sverige 2011-2012 – Den nationella resvaneundersökningen

Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar


Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Metodval inför kommande resvaneundersökningar


Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar


Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...