Program och underlag från hearingen 17-18 februari

Välkommen till hearing

Inledning

Kl. 9:00 – 9:15 Inledning och välkomna!
Mattias Viklund, GD Trafikanalys

Kl 9:15 – cirka 9:35 Trafikanalys uppdrag
Pia Sundbergh, projektledare

Här hittar du presentationen från inledningen.

Block 1

Cirka 9:35 – 10:15 Energieffektiva vägfordon
Helen Lindblom, Trafikverket

Här hittar du presentationen om energieffektiva vägfordon.

Block 2

10:30 – 11:00 Hållbara förnybara drivmedel och laddinfrastruktur
Angelina Björklund, Energimyndigheten

Här hittar du presentationen om hållbara förnybara drivmedel och laddinfrastruktur.

Block 3

11:15– 11:45 Grönt flyg
Backa Fredrik Brandt, Trafikanalys

Här hittar du presentationen om grönt flyg.

Block 4

12:30 – 13:00 Styrmedel för ett transporteffektivt samhälle
Sirje Pädam, WSP

Här hittar du presentationen om styrmedel för ett transporteffektivt samhälle.

Block 5

13:15 – 13:45 Lokal och regional klimatomställning
Länsstyrelsen i Uppsala

Här hittar du presentationen om lokal och regional klimatomställning.

Block 6

14:00 – 14:30 Klimatstyrmedel för sjöfarten
Pia Bergdahl, Trafikanalys

Här hittar du presentationen om klimatstyrmedel för sjöfarten.

Block 7          

14:45 – 15:15 Generella klimatstyrmedel
Anders Ljungberg, Trafikanalys

Här hittar du presentationen om generella klimatstyrmedel.

Avslutning

Cirka 15:15 – cirka 15:45 Så går vi vidare, att lämna inspel,
tidplan framåt och summering av dagen
Projektledningen

Här hittar du presentationen från avslutningen.

Mer om uppdraget