Sjöfartsstödets effekter

Från och med år 2012 har Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart. Uppdraget redovisas i slutet av året, ofta i december månad.

Sjöfartsstödets effekter 2021 och 2022

Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet har haft stor betydelse för den svenska rederinäringen även under 2021 och 2022. År...

Sjöfartsstödets effekter 2020

För att möta den internationella regelverkskonkurrens som råder för sjöfartsnäringen ger Sverige, under vissa villkor, ett s.k....

Sjöfartsstödets effekter 2019

Trafikanalys kan konstatera att sjöfartsstödet 2019 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. De stödmottaga...

Sjöfartsstödets effekter 2018

Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet 2018 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. I genomsnitt...

Sjöfartsstödets effekter 2017

Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...

Sjöfartsstödets effekter 2016

Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här...

Sjöfartsstödets effekter 2015

Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter år 2015. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna h...

Sjöfartsstödets effekter 2014

Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter år 2014. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna h...

Sjöfartsstödets effekter 2013

Rapporten inleds med en beskrivning av sjöfartsstödets utformning, dess villkor och utvecklingen av stödet i termer av utbetald...

Sjöfartsstödets effekter 2011 och 2012

Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter åren 2011 och 2012.