Fronter på flera lastbilar

Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra en kartläggning av utbud och efterfrågan på trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken.

Trafikanalys har inom ramen för uppdraget genomfört en enkätundersökning till anställda lastbilschaufförer, som är medlemmar i Transportarbetarförbundet, under försommaren 2016 för att bland annat kartlägga förarnas behov av uppställningsplatser och de egenskaper som chaufförerna själva anser vara viktiga för dessa.

Läs mer här


Lastbilsundersökningen

Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020

Under andra kvartalet 2020 var transporterna med svenskregistrerade tunga lastbilar* lika många som ifjol. Samma slutsats gälle...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?

Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.