Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2015

Rondell uppifrån

Varje år granskar vi Trafikverkets förslag till objekt som bör byggstartas och objekt som bör förberedas för byggstart år.

Trafikanalys arbete genomförs mot bakgrund av den nya planeringsprocessen där Trafikanalys har en granskningsroll. Granskningen omfattar såväl process som objekt och syftar till att stärka regeringens beslutsunderlag.

Det som ingår är i granskningen är bland annat processen för när anläggningskostnadskalkyler enligt successivprincipen och samlade effektbedömningar ska upprättas i planläggningsprocessen. Nya anläggningskostnadskalkyler och samlade effektbedömningar har också kvalitetsgranskats.

I 2015 års granskning har även medfinansiering uppmärksammats. En annan viktig aspekt är i vilken utsträckning Trafikverkets förslag motsvarar de krav som ställs i direktiven till Trafikverket.