Sjöfartsföretag

Trafikanalys har beslutat att inte längre genomföra undersökningen om Sjöfartsföretag, från och med 2019. Statistiken baseras på företagens ekonomi vilket är ett statistikområde som Statistiska centralbyrån, SCB ansvarar för. Detta innebär att statistik om sjöfartsföretag finns att beställa som utdrag från SCB. Tidigare års undersökningar finns tillgängliga nedan.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Företagens lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar och andra basfakta och nyckeltal redovisas över delbranscher, storleksklasser och ägandekategorier. Nettoomsättning, rörelsekostnader och balansposter redovisas på detaljerad nivå.

Undersökningens omfattning

Urvalet omfattar svenska företag inom SNI-koderna för sjötransport och stödtjänster till sjötransport, huvudsakligen aktiebolag, men även ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, affärsverk, enskilda näringsidkare och stiftelser. Undersökningen avser kalenderår.