Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor

Foto: Paul Wallén/Mostphotos


Promemoria med bilagor till rapport 2021:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020.

Hela promemorian och rapporten


Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till de...