Foto: Paul Wallén/Mostphotos


Promemoria med bilagor till rapport 2021:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020.


Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till de...