Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Promemoria med bilagor till rapport 2021:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020.