Äng i solnedgång

Resultatet från undersökningen Närhet till livsmedelsbutik används som indikator i Trafikanalys måluppföljning 2012.

Läs/ladda ner publikation

PM 2012:4
Publicerad:  16 april 2012

SCB har utfört beräkningar på uppdrag av Boverket, Folkhälsoinstitutet, Länsstyrelsernas samverkansorgan RUS, Sveriges kommuner och landsting, Trafikanalys och Trafikverket.