En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser

Timmerlastbilar lastas

Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra en kartläggning av utbud och efterfrågan på trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken.

Trafikanalys har inom ramen för uppdraget genomfört en fältstudie på två uppställningsplatser under försommaren 2016 för att bland annat kartlägga förarnas behov av uppställningsplatser och de egenskaper som chaufförerna själva anser vara viktiga för dessa. Syftet med denna PM är att sammanfatta resultaten av fältundersökningen.

Läs mer här