Godstransportsystemet - nuläge och historiska trender

Hamn på vintern

I denna rapport redovisas några nedslag i transportsystemet genom att studera dess fordon, fartyg och infrastruktur i termer av sammansättning och utveckling.

Läs hela rapporten här

Rapport 2014:17
Publicerad:  19 december 2014

Rapporten fokuserar framförallt på de aspekter som är av betydelse i  samband med internationella godstransporter.

Läs mer här