Vit lastbil på en väg

Transportsystemet är av fundamental betydelse för välfärd och tillväxt i Sverige. Optimeringsproblem i systemets uppbyggnad och nyttjande måste överbryggas för att vi ska kunna uppnå en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Rapport 2016:7
Publicerad:  1 april 2016

Syftet med detta underlag till en framtida inriktning för utvecklingen av godstransportsystemet är i mångt och mycket att beskriva hur systemet ser ut och hur det används, identifiera vilka brister det har idag och vilka brister som förutses till 2030 i ljuset av att omvärlden förändras. I underlaget försöker vi också peka ut områden eller åtgärder som bör prioriteras för att lösa upp flaskhalsar.

Läs mer här