En buss

Den 1 januari 2012 trädde den nya lagen för kollektivtrafik i kraft. Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera effekterna av denna reform tillsammans med effekterna av den avreglerade persontrafiken på järnväg som trädde i kraft 1 oktober 2010.

Läs/ladda ner publikation

Föreliggande PM berör två viktiga aspekter att förhålla sig till då kortväga kollektivtrafik diskuteras: kollektivtrafik som en grundläggande samhällsservice samt konsekvenserna av kollektivtrafikens stordriftsfördelar i konsumtion (den så kallade Mohringeffekten).