Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2022 - bilagor

Båt lastar i hamn

Promemoria med bilagor till rapport 2023:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2022.

Läs/ladda ner publikation

Samhällsekonomiska marginalkostnader

Promemorian innehåller samhällsekonomiska marginalkostnader för externa effekter samt internaliserande skatter och avgifter för respektive transportslag.