Vuxen och barn på skogsväg  Foto Roland Magnusson_Mostphotos

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen.

Läs/ladda ner publikation

PM 2023:3
Publicerad:  14 april 2023

Redovisningen har delats upp i en huvudrapport med Trafikanalys bedömningar av utvecklingen på målnivå (Trafikanalys rapport 2023:5), och den här underlagsrapporten med redovisningar av måluppföljningens indikatorer och mått som ligger till grund för bedömningarna på målnivå.

Varje indikators utveckling beskrivs med stöd av nyckelmått och kompletterande mått, där nyckelmåtten är styrande för bedömningen. 

Jämfört med uppföljningen föregående år är det tre indikatorbedömningar som har förändrats. Bedömningen av Transportsystemets standard och tillförlitlighet är negativ efter att ha varit neutral i 2022 års rapport. När det gäller indikatorerna Tillgänglighet - övriga persontransporter och Användbarhet för alla i transportsystemet har bedömningarna förändrats från negativa till neutrala.