Tunnelbanestation Foto: Mostphotos Roland Magnusson


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen.

Läs/ladda ned publikationen

PM 2022:6
Publicerad:  14 april 2022

I år har redovisningen delats upp i en huvudrapport med Trafikanalys bedömningar av utvecklingen på målnivå (Trafikanalys Rapport 2022:11), och den här underlagsrapporten med redovisningar av måluppföljningens indikatorer och mått.


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2022

Det finns sammantaget många tecken på att transportsystemet har utvecklats i en gynnsam riktning. Utsläppen av växthusgaser frå...