""

Den samhällsekonomiska nyttan efterfrågas ofta i samband med politiskt beslutsfattande. Det är ett komplext begrepp och det är inte alltid så lätt att förstå de analyser som görs. Vanligt förekommande instrument, särskilt inom transportsektorn, är Kostnads-nytto-kalkyler (CBA) och samhällsekonomiska analyser.

Läs/ladda ner publikation

Syftet med denna promemoria är att ge en någorlunda lättillgänglig beskrivning av dessa instrument, för att göra det lättare att tolka resultaten från samhällsekonomiska analyser.
 
Rapporten utgavs i en första version av Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) år 2008. Denna version utgör en uppdatering och revision.


  • ABC om styrmedel

    För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa u...