""

Den samhällsekonomiska nyttan efterfrågas ofta i samband med politiskt beslutsfattande. Det är ett komplext begrepp och det är inte alltid så lätt att förstå de analyser som görs. Vanligt förekommande instrument, särskilt inom transportsektorn, är Kostnads-nytto-kalkyler (CBA) och samhällsekonomiska analyser.

Syftet med denna promemoria är att ge en någorlunda lättillgänglig beskrivning av dessa instrument, för att göra det lättare att tolka resultaten från samhällsekonomiska analyser.
 
Rapporten utgavs i en första version av Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) år 2008. Denna version utgör en uppdatering och revision.


  • ABC om styrmedel

    För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa u...