Pojke på tåg

Trafikanalys har enligt sin instruktion uppdraget att följa upp hur de transportpolitiska målen uppfylls.

Läs/ladda ner publikation

Rapport Rapport 2010:1
Publicerad:  15 april 2010

Denna rapport bygger till stor del på årsredovisningar och sektorsrapporter från Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. För årets uppföljning har det dock inte funnits någon sektorsredovisning tillgänglig för luftfart.