Transporter i förändring - konferens 25 november

""

Reservera datumet 25 november. Då bjuder Trafikanalys in till konferens i Stockholm för att belysa några av de större och viktigare förändringarna som sker i samhället och som påverkar transportsektorn.

På konferensen deltar inbjudna talare samt experter från Trafikanalys som redogör för myndighetens senaste resultat. Vi återkommer med mer information under hösten.

Tidigare evenemang