Lastbil på bro

Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka trafikslag som använts i transportkedjan.

- Varuflödesundersökningen är unik i den officiella statistiken genom att samlat beskriva godsets varuslag, vikt och värde, i hela transportkedjor för branscher med betydande transportbehov. Denna typ av undersökning har inte gjorts i Sverige sedan 2009 och görs endast i ett fåtal länder, t.ex. har USA och Norge genomfört liknande undersökningar, säger Henrik Petterson, projektledare vid Trafikanalys.

Varuflödesundersökningen för 2016 visar bland annat att:

  • 181 miljoner ton gods transporterades inrikes
  • 84 miljoner ton gods transporterades till utlandet
  • 1 293 miljarder kr var värdet på godset som transporterades inrikes
  • 837 miljarder kr var värdet på godset som transporterades till utlandet

Här hittar du hela undersökningen.

Läs ett tidigare pressmeddelande om Varuflödesundersökningen 2016.