Resvanor

Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter resorna görs, vilka färdsätt som används, och vad som är syftet/ärendet för resan.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Sedan 2019 pågår en resvaneundersökning som presenteras i årliga rapporter. Undersökningen omfattar Sveriges befolkning i åldern 6–84 år och genomförs som en kombinerad pappers- och webbenkät. För organisationer och regioner som vill ha ett utökat urval för en specifik intressepopulation finns möjligheter att köpa till extra urvalspersoner. Kontakta i sådana fall angivna kontaktpersoner.

Data om resvanor ger viktig bakgrundsinformation för utformning av den nationella och regionala trafikpolitiken, för utveckling av infrastruktur och trafikutbud, för trafiksäkerhetsarbetet och för forskning och utveckling kring människors resande och kommunikationsmönster.

Trafikanalys har även tidigare samlat in data i nationella resvaneundersökningar. I egen regi genomfördes RVU Sverige under åren 2011-2016. Den undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer. Det finns även ett antal äldre nationella resvaneundersökningar som genomfördes i SIKA:s regi, Riks-RVU under perioden 1994–1998, RES 1999-2001 och RES 2005-2006.

För Riks-RVU och RES under perioden 1994-2001 har årliga rapporter publicerats, från och med RES 1999 i elektronisk form. RES 2005-2006 är publicerad både elektroniskt och tryckt. Från RVU Sverige publicerades årligen tabellsamlingar i elektronisk form. Statistik från resvaneundersökningar har också publicerats i nulägesanalyser som Trafikanalys genomför.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Resvanor i Sverige 2020
Resvanor i Sverige 2019
RVU Sverige 2015-2016 – Den nationella resvaneundersökningen
RVU Sverige 2014-2015 – Den nationella resvaneundersökningen
RVU Sverige 2011-2014 – Den nationella resvaneundersökningen

Fel i statistiken om resvanor i Sverige 2020


Det fanns fel i den statistik om resvanor för 2020 som Trafikanalys publicerade den 28 maj. Vi hade läst in felaktig...

Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar


Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Metodval inför kommande resvaneundersökningar


Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.