Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linjeDet förekommer svarsbortfall för enskilda kommuner. För att kunna redovisa länstotaler imputeras värden in för dessa kommuner i enlighet med avsnitt 2.2.6 i kvalitetsdeklarationen. De imputerade värdena för enskilda kommuner redovisas dock inte i tabellerna. För mer information se kvalitetsdeklarationen: https://www.trafa.se/globalassets/statistik/kollektivtrafik/fardtjanst/2017/kvalitetsdeklaration-fardtjanst-och-riksfardtjanst-2017_sept.pdf

Gör ditt eget statistikurval

Färdtjänst

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs.