Skyltar med hastighetsbegränsning vid landsväg


Promemoria med bilagor till rapport 2022:8 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2021.

Läs publikationen


Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2021

Trafikanalys rapporterar varje år analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till uttaget av skatter...