Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik

Pendeltåg i sommarlandskap

"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseningar och andra angränsade faktorer. Efterfrågan på statistik om punktlighet på järnväg har på senare år ökat.

Trafikanalys har ansvaret för statistikområdet Bantrafik, men har hittills inte sett möjligheten att publicera punktlighetsstatistik inom ramen för Sveriges officiella statistik, på grund av att kvalitetsbristerna har bedömts vara alltför stora.

Under 2014 undersökte Trafikanalys om det nu skulle vara möjligt att uppnå kraven om tillräcklig kvalitet för officiell statistik gällande tågens punktlighet och att i så fall ta fram ett förslag på utformning av en statistikprodukt. Denna PM sammanställer resultaten från utredningen och utgör ett underlag för Trafikanalys ställningstagande kring införandet av en ny statistikprodukt.