Denna sammanställda statistik om de internationella godstransporterna på svensk mark publiceras vanligtvis vartannat år på Trafikanalys webbplats. Statistiken baseras på uppgifter från Eurostat, men beräkningar har gjorts för att avse verksamheten på svensk mark.

För mer information om metod och källor se Fakta om statistiken i pdf-rapporten "Utländska lastbilstransporter i Sverige 2015-2016" Trafikanalys Statistik 2018:22.

Mer statistik om internationella godstransporter finns i Eurostats statistikdatabas.

Kontaktperson Trafikanalys:
Sara Berntsson, 010-414 42 07,
e-post: sara.berntsson@trafa.se

 

Gör ditt eget statistikurval

Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från och inom Sverige. Uppgifterna jämförs med de svenska lastbilarnas transporter i inrikes och utrikes trafik motsvarande period för att få en uppskattning av den totala transportverksamheten med tung lastbil och därmed även få de utländska lastbilarnas marknadsandelar i Sverige. De variabler som redovisas är bland annat transportarbete, trafikarbete, transporterad vikt, cabotage och transittrafik.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. 

Observera att alla uppgifter, som finns publicerade på Trafikanalys webbplats, kanske ännu inte är tillgängliga i den här urvalsfunktionen. Det fullständiga underlaget är fortfarande tillgängligt via filer på sidan för Utländska lastbilar.

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: