Bro

Myndigheterna Trafikanalys och Tillväxtanalys gavs i december 2011 ett gemensamt uppdrag att utveckla uppföljningen av tre preciseringar av de transportpolitiska målen.

Läs/ladda ner publikation

Denna rapport utgör en delredovisning som summerar erfarenheterna så här långt.

Läs mer här