Laddstation Foto:Mostphotos

Genom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) anslås 1 miljard Euro att stödja utbyggnaden av infrastruktur för försörjning av alternativa bränslen för vägtransporter, sjöfart, inre vattenvägar och luftfart längs det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Stöd beviljas till följande infrastruktur:

  • Vägnät: stöd till laddningsstationer för hög effekt och tankstationer för vätgas och för laddningsstationer för megawatt för tunga fordon.
  • Flygplatser: stöd till el- och vätgasförsörjning.
  • Hamnar: stöd till el- och vätgasförsörjning och för första gången för bunkringsanläggningar för ammoniak och metanol.

De sökande kan lämna in sina ansökningar före något av de tre slutdatumen: 24 september 2024, 11 juni 2025 och 17 december 2025.