Omräkning av kvartalstabeller 2012-2014 i lastbilsstatistiken