Teckenförklaringar                                 

–   Inget finns att redovisa                      

0   Mindre än hälften av den använda enheten                  

ꓺ   Uppgift ej tillgänglig eller för osäker för att ange            

k   korrigerad uppgift

Kontaktperson:                                                

Trafikanalys                                                    

Fredrik Söderbaum 
tel: 010-414 42 23 
e-post: fredrik.soderbaum@trafa.se                                                     

Björn Tano
tel: 010-414 42 24
e-post: bjorn.tano@trafa.se                                                                                                   

Producent:                                                      
Institutet för kvalitetsindikatorer AB                                                     

Edvin Boije                                                       
tel: 031-730 31 15
e-post: edvin.boije@indikator.org                                                         

Gör ditt eget statistikurval

Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar och lastageplatser. Uppgiftslämnare är samtliga svenska hamnar och lastageplatser.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. 

Observera att alla uppgifter, som finns publicerade på Trafikanalys webbplats, kanske ännu inte är tillgängliga i den här urvalsfunktionen. Det fullständiga underlaget är fortfarande tillgängligt via filer på sidan för Sjötrafik.

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: