Fartyg 2018 - svenska och utländska fartyg i svensk regi