Swedish vessels and foreign vessels chartered from abroad 2018

Fartyg 2018 - svenska och utländska fartyg i svensk regi