Information tillgänglig för vidareutnyttjande - öppna data

Den information som Trafikanalys ansvarar för är en gemensam samhällsresurs som vi vill att medborgare och näringsliv ska kunna vidareutnyttja.

Vår målsättning är att dela med oss av så mycket öppna data som möjligt. På så sätt tillgängliggör vi en gemensam samhällsresurs som medborgare och näringsliv kan använda för att skapa nytta åt sig själva och andra, exempelvis genom att ta fram nya tjänster.

Vi vill också att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig värdet av den information som finns i hos oss enlighet med PSI-lagen och E-delegationens riktlinjer.

Vidareutnyttjande av information

Öppna data är information som tillgängliggörs utan avgifter eller villkor och får vidareutnyttjas. För Trafikanalys del tillhandahåller vi främst öppen data i form av statistik. Trafikanalys ansvarar för Officiell statistik inom området transporter och kommunikationer.

Vi tillgängligör öppna data i excel-format direkt på webbplatsen i tabellform. Det finns också ett öppet API och ett webbgränssnitt där besökare själva kan söka och hitta statistik. 

Läs mer om vårt öppna API här.

Läs mer om möjligheten att själv söka och hitta i transportstatistiken här.

Läs mer om våra användarvillkor här.

Statistik tillgänglig för vidareutnyttjande