Webbinarium: Uppföljning av de transportpolitiska målen 2020

Inbjudan webbinarium

Välkommen att delta i ett webbinarium om Trafikanalys årliga uppföljning av de transportpolitiska målen. Vad hände i transportsystemet under 2020? Vad har coronapandemin betytt för utvecklingen i förhållande till de transportpolitiska målen?

Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen på uppdrag av regeringen. Sveriges transportpolitiska mål antogs av Riksdagen 2009 och består av ett övergripande mål, ett funktionsmål och ett hänsynsmål.

Funktionsmålet handlar om hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv. Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska utvecklas vad gäller trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Hänsynsmålet har också preciserats med etappmål för växthusgasutsläpp och trafiksäkerhet.

Projektledaren Anders Brandén Klang presenterar slutsatser och resultat ur årets uppföljning.

Tid: onsdag 21 april, 13.00-14.15

Plats: Online (Teams)

Innehåll:

13.00-13.10 Inledning, Mattias Viklund, generaldirektör

13.10-14.00 Årets uppföljning av de transportpolitiska målen, Anders Brandén Klang, projektledare

14.00-14.15 Frågor - diskussion

Presentationen från webbinariet hittar du här