Gör ditt eget statistikurval

Statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Statistiken visar antal händelser i olika kategorier samt antal dödade och allvarligt skadade personer indelade efter kategori och kön. För järnväg finns även uppgifter om olyckshändelser och tillbud vid transport av farligt gods.

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. 

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik