Omräkning av årstabeller 2012-2014 i lastbilsstatistiken