Fartyg 2017- Svenska och utländska fartyg i svensk regi