Medarbetare berättar

Mikael Levin, kvalificerad utredare

Namn: Mikael Levin

Titel: Kvalificerad utredare

Utbildning: Disputerat i ekonomisk historia vid Umeå universitet

Började på Trafikanalys: 2015

Arbetar i: Östersund

Berätta lite om dina arbetsuppgifter och hur en vanlig arbetsdag kan se ut.

Som utredare här på Trafikanalys arbetar jag i olika projekt som löper under året, antingen som projektmedarbetare eller projektledare. En vanlig arbetsdag innehåller vanligtvis både tid för egenarbete och arbeten i grupp eller möten.

Vad uppskattar du med ditt jobb?

Jag uppskattar att arbetet är fritt, men också utmanande. Arbete i olika projekt, med olika frågeställningar, ger varierande arbetsuppgifter där det löpande ges möjlighet att utveckla sin kompetens inom nya områden.

Vilka egenskaper är viktiga i din yrkesroll?

Jag skulle säga att nyfikenhet och lyhördhet är väldigt viktiga egenskaper. Vi arbetar ofta med komplexa frågeställningar där projektgruppens olika kompetenser och expertis behöver tas tillvara och samlas ihop till en helhet.

Hur är Trafikanalys som arbetsplats?

Trafikanalys är en rolig arbetsplats där den enskilde ges stort utrymme att utvecklas i sin yrkesroll.

Vad kan vara bra att känna till för den som vill söka arbete här?

Jag jobbar på kontoret i Östersund och det är jättefint i Östersund, men ibland behöver man ha vantar även på sommaren.