Medarbetare berättar

Anette Myhr vid skrivbordet

Namn: Anette Myhr

Titel: Statistiker

Utbildning: Matematisk statistik vid Umeå Universitet

Började på Trafikanalys: 2006

Arbetar i: Östersund

Berätta lite om dina arbetsuppgifter och hur en vanlig arbetsdag ser ut.

Jag arbetar med statistik inom området vägtrafik. Vanligtvis är det mycket arbete i SAS (programvaror för databearbetning) med att ta fram underlag till myndighetens statistik och rapporter. Jag får många förfrågningar från externa användare, som allmänhet, journalister och konsulter, som vill ha speciella uttag ur olika databaser, eller svar på någon fråga som rör statistiken. Att ansvara för en våra statistikprodukter innebär också ett pågående arbete med kvalitet och utveckling av den statistiken.

Vad uppskattar du med ditt jobb?

Att man inte känner sig ”färdig”. Visst är det skönt när ett projekt är avslutat, men det händer så mycket i transportsektorn så det finns alltid nya frågeställningar att fundera över.

Vilka egenskaper är viktiga i din yrkesroll?

Det är viktigt med ett stort intresse för siffror och en vilja att förmedla dessa siffror, samt en god förmåga att samarbeta.

Hur är Trafikanalys som arbetsplats?

Jättebra, vi jobbar med intressanta frågor och jag tycker att kollegorna är toppen. Att jobba på en mindre myndighet som Trafikanalys ändå är, innebär att alla känner varandra och att alla blir sedda. Man har stora möjligheter att vara med och påverka både i stort och smått.

Vad kan vara bra att känna till för den som vill söka arbete här?

Man bör tycka om att arbeta med andra och vilja ta initiativ. Det är högt i tak hos oss och man behöver inte vara rädd för att komma med input eller att fråga.